Staf Pengajar / Dosen

Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam :

 1. Dr. Rafiqurrahman, MA
 2. Dr. Muh. Misbah, M.Pd.I
 3. Dr. Nurjanah, MA
 4. Drs. Asep Kusnadi, M.Pd
 5. Drs. Imron Rosyadi, M.Si
 6. Djueharneidi, M.Pd
 7. Samin Saputra, M.M
 8. Fattah Firdaus, M.Pd

Dosen Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini :

 1.  Hasnida, M.Pd
 2. Dr. Mumun Mulyati, M.M.Pd
 3. Farida, M.Pd
 4. Meity Hadzriana Idris, M.Pd.I
 5. Desty Survia, M.Pd
 6. Ika Septiana, MM

Dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah :

 1. Miftachul Huda, M.Pd.I
 2. Drs. Tri witjaksono Sridadi, M.Sc
 3. Moh. Badrudin, M.HI
 4. M. Arfaini, M.Pd
 5. Rozin Murtaqi, M.PI
 6. Sholihin Agung, M.Pd
 7. Kosim, M.Pd.I

About INSIDA

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) INSIDA adalah sebuah Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) bernaung dibawah Kementrian Agama.

Baca Selengkapnya ...

Our Social Media